O nas

2AK Sp z o.o. to integrator usług dla sektora chemicznego, paliwowego i przemysłowego. Naszą misją jest zapewnienie bezpiecznej i ekologicznej eksploatacji infrastruktury obiektów przemysłowych i paliwowych zarówno na etapie ich budowy, codziennej pracy jak i po ich likwidacji. Misję realizujemy za pomocą 3 głównych grup rozwiązań:

2AK CHEMICALS produkuje dodatki do paliw, w tym biododatki usuwające problem zanieczyszczonego paliwa w zbiornikach. Wraz z usługą filtrowania paliwa usuwamy osady z filtrów paliwowych, pomp, przepływomierzy, rurociągów itp. W naszej ofercie jest również chemia czyszcząca produkty ropopochodne i węglowodorowe, przeznaczona do użytku profesjonalnego i domowego.

2AK ENVIRONMENT produkuje preparat do bioremediacji i rewitalizacji terenów zanieczyszczonych. Produkt w formie ciekłej oraz suchej, zadany prosto do gleby w całkowicie naturalny sposób usuwa skażenia ropopochodne z gleby, bez potrzeby jej wywożenia.

2AK AUTOMATION produkuje i świadczy usługi z zakresu automatyki przemysłowej dla stref zagrożenia wybuchem. Zapewniamy bezpieczne prace w strefach EX

About Us

2AK Sp z o.o. it is a service integrator for the chemical, fuel and industrial sectors. Our mission is to ensure safe and ecological maintenance of the infrastructure of industrial and fuel facilities both at the stage of their construction, daily work and after liquidation. We implement the mission with the help of the 3 main groups of solutions:

2AK CHEMICALS manufactures fuel additives, including bioadditives, that remove the problem of contaminated fuel in tanks. Along with the fuel filtration service, we remove deposits from fuel filters, pumps, flow meters, pipelines, etc. The offer also includes cleaning chemicals for petroleum and hydrocarbon products, intended for professional and home use

2AK ENVIRONMENT manufactures a preparation for bioremediation and revitalization of contaminated sites. The solution in the liquid and dry form applied directly to the soil in a completely natural way removes oil-based contamination from the soil without the need to export it.

2AK AUTOMATION manufactures and provides services in the field of industrial automation for explosion hazardous areas. We provide safe work in the EX zones.

Stacks Image 67
Stacks Image 69
Stacks Image 71
Stacks Image 127
2AK Sp. z o.o.
Cholerzyn 279
32-060 Liszki, Poland
Stacks Image 124
+48 12 425 30 90
+48 509 101 216
Stacks Image 130
biuro@2ak.pl

Nasz serwis używa plików cookies (ciasteczek) wyłącznie w celach statystycznych. Aby je zablokować postępuj zgodnie z instrukcją Twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.